Cine suntem

Adresa sitului web este: https://optimutil.to

Denumirea companiei noastre este SC OPTIMUTIL SRL.
Detalii de identificare: CUI 193114, J03/1074/1991
Adresa sediu si Punct de lucru: Str. General Vasile Milea, Nr. 546, Loc. Leresti, Jud. Arges

Telefon: +40 735 010 000

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații cu ajutorul cărora o persoană fizică poate fi identificată.

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.

Conform cerințelor Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, operatorul de date cu caracter personal are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Informațiile pe care le colectăm diferă în funcție de modul în care folosiți site-ul. Este posibil să utilizați site-ul fără a fi nevoie să ne furnizați informații personale, dar dacă doriți să accesați formularul de contact, vă sunt solicitate, după caz, informații personale precum: nume și adresa de e-mail.

Scopul prelucrării

Prelucrăm datele furnizate în formularul de contact, pentru a realiza demersurile, evaluările sau răspunsurile solicitate de către dumneavoastră, prin respectivul formular. Astfel, vom utiliza datele pentru a emite răspunsuri, pentru a realiza evaluări pre-contractuale, pentru încheierea sau executarea unui contract sau pentru a vă furniza informații despre produsele comercializate și/sau suport pentru utilizarea acestora.

Formulare de contact

Site-ul nostru folosește formulare de contact care au rolul de a prelua mesajele tale si de a le livra prin intermediul unui serviciu de email. Datele nu sunt stocate local si nu sunt partajate in scopuri de marketing, însă sunt stocate pe serverul de email (ca orice alt email primit pe adresele Rual SRL.

Cookie-uri, Comentarii, Media

Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru reținerea preferințelor de navigare ale utilizatorilor, autentificare si alte opțiuni specifice.

Site-ul nostru este unul de prezentare iar articolele publicate nu au opțiuni de adăugare comentariu sau de încărcare poze si nu oferă conturi personalizate pentru vizitatorii site-ului (cu excepția administratorilor site-ului) cu opțiuni de autentificare. 

Vizitatorii site-ului nu au nevoie de cont pentru vizualizarea informațiilor publicate.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, video-uri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web. Optimutil SRL nu colectează, nu gestionează și nu este răspunzător de politica datelor personale ale altor site-uri web.

Cu cine partajăm datele tale

Datele furnizate vor fi folosite exclusiv de către Optimutil SRL.

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă folosiți formularul de contact, datele introduse în acesta (nume și email), sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată.

În condițiile în care sunteți client al subscrisei, datele dumneavoastră vor fi prelucrate în scopul și pe perioada de derulare a relației contractuale, continuând pentru perioada legală de timp în care părțile pot emite pretenții sau pentru perioada în care avem obligația legală de arhivare;

Ce drepturi ai asupra datelor tale

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare) și Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale:

 • dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate;
 • de a solicita accesul la datele dumneavoastră respectiv de a solicita transmiterea de confirmări prin care să vi se comunice o serie de informații referitoare la datele prelucrate, printre care categoriile de date personale, scopul prelucrării și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;
 • de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal presupune si de a obține completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
 • de a solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:
  – trebuie verificată exactitatea  datelor; 
  – prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal; 
 • de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, dacă printre altele, datele nu mai sunt necesare, persoana își retrage consimțământul ori persoana vizată se opune;
 • de a vă opune prelucrării, în acest caz, în funcție de scopul prelucrării este posibil ca subscrisa să nu poată da curs solicitării formulată online;
 • dreptul la portabilitatea datelor respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal dacă exista consimțământul dumneavoastră iar prelucrarea se efectuează în mod automat;
 • de a formula plângere către autoritatea de supraveghere, în situația in care considerați ca datele dumneavoastră personale nu au fost prelucrate conform legilor in vigoare.

Refuzul dumneavoastră, determină neutilizarea datelor pe care ni le-ați furnizat.

Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate și semnate la adresa sau numărul de fax indicate în rubrica de Contact.

Este posibil ca furnizarea unor date cu caracter personal să fie esențială pentru demararea sau derularea unei relații contractuale. În cazul în care vă veți manifesta refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal sau doar a unei părți dintre acestea, reprezentanții Optimutil SRL vă vor comunica/informa asupra acestui lucru.

De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde îți trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului dar site-ul nostru nu folosește in prezent opțiunea de adăugare comentarii pentru conținutul disponibil.

Informațiile tale de contact

Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de contact.

Contract cadru cursant

Vizualizare contract cadru curstant (apasa/click pentru a deschide).

Alte informații

Site-ul nostru respecta legislația privind protecția datelor personale, Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale 679/2016 (GDPR).